Načela mirnog rješavanja radnih sporova

Rad Agencije zasnovan je na sljedećim načelima:

1. Načelo dobrovoljnosti

Strane u kolektivnom i individualnom sporu dobrovoljno odlučuju o pristupanju mirnom rješavanju spora. Odstupanje od načela dobrovoljnosti postoji kod rješavanja kolektivnih radnih sporova u djelatnostima od javnog interesa, gdje je mirenje obavezno.

2. Načelo jednakosti

Strane u sporu imaju jednaka prava.

3. Načelo tajnosti

Na zahtjev strana u sporu, svaki podnesak, isprava ili drugi dokument koji je upotrebljen u postupku mirnog rješavanja spora se vraća stranama bez zadržavanja kopije.

4. Načelo nepristrasnosti i nezavisnosti

Miritelj, odnosno arbitar je dužan da postupa nezavisno i nepristrasno, u cilju postizanja mirnog rješavanja spora

.

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

www.amrrs.gov.me

amrrs@amrrs.gov.me

Novaka Miloševa 29/3
81000, Podgorica

Odjeljenje za poslove mirnog rješavanja radnih sporova

Marijana Nedović Radulović, načelnica

marijana.radulovic@amrrs.gov.me

Služba za opšte i finansijske poslove

Nataša Ivanović, načelnica

natasa.ivanovic@amrrs.gov.me

 

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.