Etički odbor

 

 1. Za predsjednika Etičkog odbora imenovana je:
  Dubravka Božović, predstavnica zaposlenih u oblasti pravosudja
   
 2. Za članove Etičkog odbora imenovani su:
  Dražen Malović, predstavnik Službe Skupštine Crne Gore,
  Srdjan Raičević, predstavnik zaposlenih u državnoj upravi,
  Jadranka Milošević, predstavnica pravnih lica iz člana 1 stav 2 Etičkog kodeksa (Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore, Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Fonda rada i Agencije za mirno rješavanje radnih sporova),
  Vesna Šćepanović, predstavnica sindikata.

Etički odbor, na osnovu nadležnosti utvrdjenih Etičkim kodeksom, daje mišljenje o pritužbama na ponašanje državnih službenika, odnosno namještenika u državnom organu, kao i zaposlenih u pravnim licima iz člana 1 stav 2 Etičkog kodeksa; daje mišljenja u vezi sa primjenom Etičkog kodeksa; prati pimjenu, inicira izmjene i dopune propisa u oblasti službeničke etike; promoviše etičke standarde i pravila ponašanja u državnim organima.

E – mail etičkog odbora: etickiodbor@uzk.co.me

Kontakt osobe: Gazivoda Alma, tel: 069/302-960, Savković Lidija, tel: 069/ 302-961

 Etički kodeks

 Poslovnik o radu etičkog odbora

 Obrazac pritužbe

Etički kodeks Agencije_4.pdf

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

Novaka Miloševa 29/3
81000, Podgorica

www.amrrs.gov.me

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.